full name
interleukin 6 receptor

synonyms
CD126, gp80, IL-6R-1, IL-6RA, IL6Q, IL6RA, IL6RQ, IL6R, ENSG00000160712

HGNC
HGNC:6019

Entrez Gene
Gene:3570

ENSEMBL
ENSG00000160712

location
chr: 1
start: 154377669
stop: 154441926
strand: +

OMIM
OMIM:147880: IL6R
OMIM:614752: [Interleukin 6, serum level of, QTL]
OMIM:614689: [Interleukin-6 receptor, soluble, serum level of, QTL]

transcripts
NM_000565.3
NM_181359.2
NM_001206866.1

pathways
Cytokine Signaling in Immune system [NCBI:1269310] [REACTOME:R-HSA-1280215] [PUBMED:12613569]
Cytokine-cytokine receptor interaction [NCBI:83051] [KEGG:hsa04060] [PUBMED:11071910] [PUBMED:12072446] [PUBMED:7791754] [PUBMED:15032600] [PUBMED:12651226] [PUBMED:11252892] [PUBMED:11796220] [PUBMED:11312110] [PUBMED:9862719] [PUBMED:12421671] [PUBMED:12039028] [PUBMED:9759503] [PUBMED:9395284] [PUBMED:11166270] [PUBMED:10714678] [PUBMED:12651221]
EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance [NCBI:1404798] [KEGG:hsa01521] [PUBMED:16843264] [PUBMED:23401451] [PUBMED:20966921] [PUBMED:24307395] [PUBMED:22956644] [PUBMED:25232485] [PUBMED:24493829] [PUBMED:23071030] [PUBMED:18483355] [PUBMED:24202392] [PUBMED:19632948] [PUBMED:23361103] [PUBMED:26579470] [PUBMED:22970367] [PUBMED:23358468] [PUBMED:17554333] [PUBMED:25337673] [PUBMED:22474259] [PUBMED:20551942]
HIF-1 signaling pathway [NCBI:695200] [KEGG:hsa04066] [PUBMED:11902584] [PUBMED:20965423] [PUBMED:20679415] [PUBMED:15031665] [PUBMED:18259201] [PUBMED:22205687] [PUBMED:19364912] [PUBMED:19147540] [PUBMED:15448722] [PUBMED:16234508] [PUBMED:18505681] [PUBMED:20836033] [PUBMED:19861159] [PUBMED:17955264] [PUBMED:22562152]
Hematopoietic cell lineage [NCBI:83078] [KEGG:hsa04640] [PUBMED:15629410] [PUBMED:15738953] [PUBMED:11905810] [PUBMED:15156179] [PUBMED:12415312] [PUBMED:14985712] [PUBMED:9927518] [PUBMED:15771582] [PUBMED:14670296] [PUBMED:12360214]
IL6-mediated signaling events [NCBI:137932] [Pathway Interaction Database:il6_7pathway] [PUBMED:8559663] [PUBMED:8662591] [PUBMED:11689697] [PUBMED:11727828] [PUBMED:10383440] [PUBMED:10777583] [PUBMED:16774741] [PUBMED:12754507] [PUBMED:9295319] [PUBMED:15722452] [PUBMED:10859312] [PUBMED:9590172] [PUBMED:9880505] [PUBMED:12445202] [PUBMED:8134389] [PUBMED:10409724] [PUBMED:8164674] [PUBMED:8272872] [PUBMED:9794795] [PUBMED:7678052] [PUBMED:8511589] [PUBMED:8668165] [PUBMED:9724754] [PUBMED:8083235] [PUBMED:12754505] [PUBMED:8621622] [PUBMED:16254248] [PUBMED:12361954] [PUBMED:10605021] [PUBMED:9388184] [PUBMED:15935617] [PUBMED:11120832] [PUBMED:7875298] [PUBMED:9973404] [PUBMED:11335711] [PUBMED:9632795] [PUBMED:11468294] [PUBMED:7898939] [PUBMED:8626374] [PUBMED:8670868] [PUBMED:7537214] [PUBMED:15677447] [PUBMED:2261637] [PUBMED:9874564] [PUBMED:12829785] [PUBMED:8537375] [PUBMED:8272873] [PUBMED:7523403] [PUBMED:11251120] [PUBMED:9163525] [PUBMED:3136546] [PUBMED:10727406] [PUBMED:10023775] [PUBMED:12754506] [PUBMED:12456685] [PUBMED:2788034] [PUBMED:10446219] [PUBMED:15572665] [PUBMED:1662392] [PUBMED:15010462] [PUBMED:8140422] [PUBMED:8467812]
Immune System [NCBI:1269170] [REACTOME:R-HSA-168256]
Interleukin-4 and 13 signaling [NCBI:1470923] [REACTOME:R-HSA-6785807] [PUBMED:12704343] [PUBMED:10358772]
Interleukin-6 family signaling [NCBI:1339142] [REACTOME:R-HSA-6783589] [PUBMED:9685167] [PUBMED:8666978] [PUBMED:12773095] [PUBMED:9143707] [PUBMED:9716487] [PUBMED:7632928]
Interleukin-6 signaling [NCBI:1269325] [REACTOME:R-HSA-1059683] [PUBMED:20410258]
Jak-STAT signaling pathway [NCBI:83077] [KEGG:hsa04630] [PUBMED:21034406] [PUBMED:22339650] [PUBMED:16204702] [PUBMED:25587654] [PUBMED:24069565] [PUBMED:22383755] [PUBMED:24606160] [PUBMED:10851053] [PUBMED:23735217] [PUBMED:25217450] [PUBMED:21372217]
MAPK family signaling cascades [NCBI:1269501] [REACTOME:R-HSA-5683057] [PUBMED:21167873] [PUBMED:17161475] [PUBMED:22535895] [PUBMED:21372320]
MAPK1 (ERK2) activation [NCBI:1269505] [REACTOME:R-HSA-112411] [PUBMED:22177953] [PUBMED:8131746]
MAPK1/MAPK3 signaling [NCBI:1269502] [REACTOME:R-HSA-5684996] [PUBMED:25378393] [PUBMED:18199641] [PUBMED:17496909] [PUBMED:21779496] [PUBMED:15520807] [PUBMED:16393692] [PUBMED:19520853] [PUBMED:17496910] [PUBMED:22569528]
MAPK3 (ERK1) activation [NCBI:1269504] [REACTOME:R-HSA-110056]
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) [NCBI:862188] [KEGG:hsa04932] [PUBMED:21038418] [PUBMED:17498512] [PUBMED:19352614] [PUBMED:23299992] [PUBMED:22570745] [PUBMED:9285483] [PUBMED:12891546] [PUBMED:18061659] [PUBMED:22705006] [PUBMED:16364488] [PUBMED:18242193] [PUBMED:16374858] [PUBMED:22940046] [PUBMED:20619513] [PUBMED:20303879] [PUBMED:14685853] [PUBMED:16406828] [PUBMED:23545492] [PUBMED:21145844]
PI3K-Akt signaling pathway [NCBI:692234] [KEGG:hsa04151] [PUBMED:12048182] [PUBMED:11357143] [PUBMED:21440011] [PUBMED:15209374] [PUBMED:12669022] [PUBMED:18842113] [PUBMED:16847462] [PUBMED:12660731] [PUBMED:17360849] [PUBMED:9838078] [PUBMED:15505410] [PUBMED:16248975] [PUBMED:12531180] [PUBMED:21779440] [PUBMED:16187290] [PUBMED:15784165] [PUBMED:21620960]
RAF-independent MAPK1/3 activation [NCBI:1269503] [REACTOME:R-HSA-112409] [PUBMED:21135874] [PUBMED:22569528] [PUBMED:23954936]
Signal Transduction [NCBI:1269379] [REACTOME:R-HSA-162582] [PUBMED:17604717] [PUBMED:19648010] [PUBMED:16260143] [PUBMED:11742412] [PUBMED:19536106] [PUBMED:15863030] [PUBMED:19379690] [PUBMED:19458711] [PUBMED:19935667] [PUBMED:21252999] [PUBMED:15520807] [PUBMED:17496910] [PUBMED:15450248] [PUBMED:18043707] [PUBMED:16939974] [PUBMED:19762341] [PUBMED:18483217] [PUBMED:17084981] [PUBMED:21781017] [PUBMED:19619488]
Signaling by Interleukins [NCBI:1269318] [REACTOME:R-HSA-449147] [PUBMED:19302047] [PUBMED:12445398]
Th17 cell differentiation [NCBI:1469482] [KEGG:hsa04659] [PUBMED:23325835] [PUBMED:23036716] [PUBMED:20488727] [PUBMED:21151104] [PUBMED:21084214] [PUBMED:20054607] [PUBMED:22754770] [PUBMED:22640807] [PUBMED:19379825] [PUBMED:22133865] [PUBMED:22324470] [PUBMED:17768419] [PUBMED:18408735] [PUBMED:21776333] [PUBMED:26253381] [PUBMED:16200068] [PUBMED:18362914] [PUBMED:24325586] [PUBMED:19381306] [PUBMED:18166487]