full name
RAN binding protein 1

synonyms
HTF9A, RANBP1, ENSG00000099901

HGNC
HGNC:9847

Entrez Gene
Gene:5902

ENSEMBL
ENSG00000099901

location
chr: 22
start: 20103461
stop: 20114880
strand: +

transcripts
NM_001278639.1
NM_002882.3
NM_001278640.1
NM_001278641.1

pathways
Disease [NCBI:1268854] [REACTOME:R-HSA-1643685]
E2F transcription factor network [NCBI:137934] [Pathway Interaction Database:e2f_pathway] [PUBMED:15175242] [PUBMED:11034215] [PUBMED:8832394] [PUBMED:7479977] [PUBMED:12077144] [PUBMED:11274364] [PUBMED:8618861] [PUBMED:11857079] [PUBMED:7958837] [PUBMED:15014447] [PUBMED:9774682] [PUBMED:9704927] [PUBMED:9271400] [PUBMED:8334989] [PUBMED:16288221] [PUBMED:10766737] [PUBMED:8657141] [PUBMED:8552092] [PUBMED:11101847] [PUBMED:12757710] [PUBMED:17704056] [PUBMED:7705662] [PUBMED:15897886] [PUBMED:9192872] [PUBMED:9778043] [PUBMED:12766778] [PUBMED:15510213] [PUBMED:11418595] [PUBMED:10454584] [PUBMED:10783242] [PUBMED:11904439] [PUBMED:16179649] [PUBMED:7791762] [PUBMED:11719808] [PUBMED:12389032] [PUBMED:8264596] [PUBMED:19491197] [PUBMED:15713665] [PUBMED:16357170] [PUBMED:9689056] [PUBMED:12748276] [PUBMED:2524830] [PUBMED:14633988] [PUBMED:12697828] [PUBMED:12101096] [PUBMED:11799067] [PUBMED:15133492] [PUBMED:16892051] [PUBMED:8943353] [PUBMED:9724731] [PUBMED:10030670] [PUBMED:11459832] [PUBMED:8114719] [PUBMED:9520412] [PUBMED:18348985] [PUBMED:9020173] [PUBMED:11389439] [PUBMED:16211008] [PUBMED:12411495] [PUBMED:7958836] [PUBMED:12909625] [PUBMED:15306814] [PUBMED:10688648] [PUBMED:12611887] [PUBMED:9191053] [PUBMED:10373518] [PUBMED:10187822]
HIV Infection [NCBI:1269057] [REACTOME:R-HSA-162906] [PUBMED:16354571] [PUBMED:9759480]
HIV Life Cycle [NCBI:1269058] [REACTOME:R-HSA-162587] [PUBMED:9188609] [PUBMED:9759480]
HTLV-I infection [NCBI:373901] [KEGG:hsa05166] [PUBMED:17446673] [PUBMED:16436385] [PUBMED:14686485] [PUBMED:19861996] [PUBMED:19092975] [PUBMED:11325603] [PUBMED:16155602] [PUBMED:12910251] [PUBMED:16155605] [PUBMED:16036567] [PUBMED:11244044] [PUBMED:18702816] [PUBMED:15569630] [PUBMED:21114861] [PUBMED:16155611] [PUBMED:17384582] [PUBMED:16155608] [PUBMED:10602469] [PUBMED:19014483] [PUBMED:9325311]
Host Interactions of HIV factors [NCBI:1269091] [REACTOME:R-HSA-162909]
Infectious disease [NCBI:1269056] [REACTOME:R-HSA-5663205]
Interactions of Rev with host cellular proteins [NCBI:1269095] [REACTOME:R-HSA-177243] [PUBMED:9837918]
Late Phase of HIV Life Cycle [NCBI:1269069] [REACTOME:R-HSA-162599] [PUBMED:2825027] [PUBMED:10550206] [PUBMED:10562489] [PUBMED:15719065] [PUBMED:15183343] [PUBMED:3031512] [PUBMED:9891806] [PUBMED:2784194]
Rev-mediated nuclear export of HIV RNA [NCBI:1269085] [REACTOME:R-HSA-165054] [PUBMED:12932730] [PUBMED:8805303] [PUBMED:9791012]
Viral carcinogenesis [NCBI:658418] [KEGG:hsa05203] [PUBMED:9990017] [PUBMED:15173177] [PUBMED:16036567] [PUBMED:16581947] [PUBMED:9060639] [PUBMED:17457345] [PUBMED:15956361] [PUBMED:21421561] [PUBMED:18391203] [PUBMED:21040832] [PUBMED:9837909] [PUBMED:17645777] [PUBMED:15967719] [PUBMED:12686421] [PUBMED:17049016] [PUBMED:21152115] [PUBMED:11160754] [PUBMED:21966251] [PUBMED:17979705] [PUBMED:8617242] [PUBMED:12925958] [PUBMED:10873631] [PUBMED:21250384] [PUBMED:15614436] [PUBMED:10354594] [PUBMED:20494113] [PUBMED:18702816] [PUBMED:9651361] [PUBMED:16459163] [PUBMED:11278402] [PUBMED:15510157] [PUBMED:19956178] [PUBMED:18251977] [PUBMED:11766888] [PUBMED:10824878] [PUBMED:21372216] [PUBMED:11244044] [PUBMED:17894800] [PUBMED:11905817] [PUBMED:21347341] [PUBMED:12186904] [PUBMED:9374493] [PUBMED:16352731] [PUBMED:12770701] [PUBMED:17384582] [PUBMED:14506283] [PUBMED:11091847] [PUBMED:17267064] [PUBMED:11886269] [PUBMED:21177815] [PUBMED:10400746] [PUBMED:19156753] [PUBMED:9882379] [PUBMED:14559998] [PUBMED:15767449] [PUBMED:22110506] [PUBMED:20534855] [PUBMED:15542638] [PUBMED:9343405] [PUBMED:10405893] [PUBMED:19400863] [PUBMED:9349482] [PUBMED:14747563] [PUBMED:21647825] [PUBMED:12970441] [PUBMED:11669605] [PUBMED:15795286] [PUBMED:21994562] [PUBMED:14530271] [PUBMED:9594662] [PUBMED:22566809] [PUBMED:19651473] [PUBMED:8756622] [PUBMED:15105524] [PUBMED:15452270] [PUBMED:18948197] [PUBMED:16760382] [PUBMED:10793105] [PUBMED:21084867] [PUBMED:16308315] [PUBMED:16155604] [PUBMED:16381817] [PUBMED:16828973] [PUBMED:15342967] [PUBMED:15692053] [PUBMED:10855768] [PUBMED:19078975] [PUBMED:12379483] [PUBMED:15310405] [PUBMED:8223437] [PUBMED:16939421] [PUBMED:12910250] [PUBMED:16039586] [PUBMED:18201576] [PUBMED:21102637] [PUBMED:21743832] [PUBMED:20592731] [PUBMED:10644344] [PUBMED:10074132] [PUBMED:19715458] [PUBMED:16155601] [PUBMED:11604508] [PUBMED:15919895] [PUBMED:11099494] [PUBMED:18385245] [PUBMED:19854353] [PUBMED:12101418]