full name
mitochondrially encoded tRNA phenylalanine

synonyms
TRNF, MT-TF

HGNC
HGNC:7481

Entrez Gene
Gene:4558

ENSEMBL
ENSG00000210049

location
chr: MT
start: 577
stop: 647
strand: +

transcripts
ENST00000387314.1

pathways
Aminoacyl-tRNA biosynthesis [NCBI:83030] [KEGG:hsa00970] [PUBMED:15314242] [PUBMED:18252769]