full name
mitochondrially encoded tRNA lysine

synonyms
MTTK, TRNK, MT-TK

HGNC
HGNC:7489

Entrez Gene
Gene:4566

ENSEMBL
ENSG00000210156

location
chr: MT
start: 8295
stop: 8364
strand: +

transcripts
ENST00000387421.1

pathways
Aminoacyl-tRNA biosynthesis [NCBI:83030] [KEGG:hsa00970] [PUBMED:15314242] [PUBMED:18252769]