full name
tet methylcytosine dioxygenase 2

synonyms
KIAA1546, MDS, TET2, ENSG00000168769

HGNC
HGNC:25941

Entrez Gene
Gene:54790

ENSEMBL
ENSG00000168769

location
chr: 4
start: 106067032
stop: 106200960
strand: +

OMIM
OMIM:612839: TET2 (Somatic mutation)
OMIM:614286: Myelodysplastic syndrome, somatic

transcripts
NM_017628.4
NM_001127208.2

pathways
Epigenetic regulation of gene expression [NCBI:1269734] [REACTOME:R-HSA-212165] [PUBMED:12610534]
Gene Expression [NCBI:1269649] [REACTOME:R-HSA-74160]
TET1,2,3 and TDG demethylate DNA [NCBI:1269736] [REACTOME:R-HSA-5221030] [PUBMED:23770080] [PUBMED:22974304] [PUBMED:20639862] [PUBMED:21321204] [PUBMED:21295276] [PUBMED:24153300] [PUBMED:23727577] [PUBMED:21817016] [PUBMED:24045206] [PUBMED:21778364] [PUBMED:22156206] [PUBMED:19372391] [PUBMED:22956496] [PUBMED:21460836] [PUBMED:21451524] [PUBMED:24050399] [PUBMED:21496894]