full name
poly(A) RNA polymerase D7, non-canonical

synonyms
LAK-1, LAK1, POLK, POLS, TRF4, TRF4-1, TRF41, TUTASE5, PAPD7, ENSG00000112941, TENT4A

HGNC
HGNC:16705

Entrez Gene
Gene:11044

ENSEMBL
ENSG00000112941

location
chr: 5
start: 6714076
stop: 6757161
strand: +

transcripts
NM_006999.4
NM_001171805.1
NM_001171806.1

pathways
Disease [NCBI:1268854] [REACTOME:R-HSA-1643685]
Diseases of signal transduction [NCBI:1268855] [REACTOME:R-HSA-5663202] [PUBMED:12509752]
Oncogenic MAPK signaling [NCBI:1457781] [REACTOME:R-HSA-6802957] [PUBMED:25907612] [PUBMED:24651010] [PUBMED:24202393] [PUBMED:25435214] [PUBMED:21993244] [PUBMED:24814062] [PUBMED:22589270]
RNA degradation [NCBI:117291] [KEGG:hsa03018] [PUBMED:16939780] [PUBMED:17560162] [PUBMED:17471261] [PUBMED:16968219] [PUBMED:16766188] [PUBMED:17447862] [PUBMED:19239894]
Signaling by BRAF and RAF fusions [NCBI:1457786] [REACTOME:R-HSA-6802952] [PUBMED:18974108] [PUBMED:24135138] [PUBMED:22745804] [PUBMED:25907612] [PUBMED:20526349] [PUBMED:15630448] [PUBMED:25204415] [PUBMED:24345920] [PUBMED:21424530] [PUBMED:23583981]