gene
BTK
synonym(s): AGMX1, AT, ATK, BPK, IMD1, PSCTK1, XLA, BTK, ENSG00000010671

refseq transcript
NM_000061.2

refseq protein
NP_000052.1

ensembl transcript
ENST00000308731.7

ensembl protein
ENSP00000308176.7